O.LIKA – Styrka i mångfald

Project Details

Description

Projektets mål är att utveckla digitalt läromaterial kring temat kulturell mångfald och därmed bidra till elevernas ökade beredskap att möta och leva i kulturell mångfald. Läromaterialet ger lärarna och eleverna möjlighet att uppnå en gemensam ökad förståelse av mångfald samt höjd interkulturell kompetens. Läraren stöds att driva mångfaldsarbete i klassrummet som längre process såväl som kortare temahelheter, medan eleverna i åk 4-9 bland annat får stöd i och nycklar till att medvetandegöra, öppna upp och reflektera över sina egna attityder och värderingar.

Vid projektets slut finns materialet tillgängligt på en öppen webbplats till lärarnas, elevernas samt övriga intressenters förfogande.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/20