Oikeudellinen selvitys eri perusoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksesta kalastuksen järjestämiseen Ylä-Lapissa

Project Details

Description

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen selvitys eri perusoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten, erityisesti ihmisoikeussopimusten, vaikutuksesta kalastuksen järjestämiseen Ylä-Lapissa. Erityinen huomio kiinnitetään eri kalastajaryhmien oikeuksien suhteeseen verrattuna ympäristöperusoikeuteen, heidän oikeuteensa harjoittaa elinkeinoa ja heidän omaisuuden suojaansa sekä saamelaisten oikeuteen omaan kieleen ja kulttuuriin.

The aim of the project is to conduct a comprehensive study of the impact of various fundamental rights and international treaties, especially human rights treaties, on the organisation of fishing in Northern Lapland. Special attention will be paid to the rights of different groups of fishermen in relation to the environmental rights under the constitution, their right to engage in commercial activities and the protection of their property, and the right of the Sámi to their own language and culture.
AcronymFISU
StatusActive
Effective start/end date01/02/2422/11/24

Funding

  • Jord- och skogsbruksministeriet

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 5 - Gender Equality
  • SDG 14 - Life Below Water
  • SDG 15 - Life on Land