Nya perspektiv på Finlands konsthistoria. Ett forskningsbaserat översiktsverk över konsten i Finland från forntid till nutid

Project Details

Description

Projektets syfte är att presentera de nyaste forskningsresultaten inom finländsk konstvetenskap i ett tredelat översiktsverk över konsten i Finland. Översikten presenterar nya tolkningar av vår materiella kultur, det visuella kulturarvet och arkitekturen. Verket är riktat till universiteten och andra institutioner, samt till allmänheten. I verket överskrids gränserna mellan konst, historia och kulturvetenskap, och ges en bred syn på konstens funktion i samhället.

Key findings

En tredelad bokserie över konsten i Finland, rikligt illustrerad och grafiskt tilltalande.
Short titleFinlands konsthistoria
AcronymFiKon
StatusActive
Effective start/end date01/08/2131/07/25

Funding

  • Alfred Kordelin Foundation: €240,000.00