Project Details

Description

Projektets (Gas CoE) övergripande mål är att förstärka regionens gasrelaterade utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet, speciellt inom områden som stöder industrins verksamhet för att verksamheten i regionen skall förstärkas till ett nationellt kompetenskluster inom gasbranschen.

Projektet är den första åtgärden av många som på sikt leder till uppbyggande av en unik FoUI miljö och –expertis i Vasaregionen. Efter projektet föreligger tillgång till en ny typ av infrastruktur som byggts upp i både Technobotnia och VEBIC, som står till förfogande för studerande, forskande-, undervisande och labbpersonal vid regionens samtliga högskolor och universitet samt regionens företag via de tjänster, expertis och utrustning som erbjuds.
Short titleGas CoE
AcronymGas CoE
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1731/12/18

Collaborative partners