Multiped@IKI

Project Details

Description

Projektet MultiPed@IKI föddes när det tidigare projektet Flerspråkighetspedaogik vid ÅA övergick till att bli del av Undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt IKI, med Jyväskylä Universitet som projektägare. Projektet IKI (Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi) har som målsättning att skapa en karta och kompass för innovativ språkpedagogik, som visar riktningen för och främjar en språkmedveten verksamhetskultur samt länkar samman språkligt inriktad verksamhet från småbarnsfostran ända till grundskolans sista år.
MultiPed@IKI omfattar två delprojekt som belyser olika delar av språkmedvetet och språkinriktat arbete inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Projektet fokuserar dels på tidigarelagd språkundervisning (i synnerhet finska språket), dels på att identifiera och utveckla fungerande flerspråkiga arbetssätt och klassrumspraxis som stöder flerspråkiga elever i deras möten med olika språk.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/08/21

Collaborative partners