Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna

Project Details

Description

Projektets syfte är att utveckla Navigatorpersonalens mångkulturella kunnande och vägledningskompetens.

OSMO2 stärker de lokala och regionala Navigatorernas förmåga att betjäna kunder med invandrarbakgrund genom att erbjuda kompetenshöjande insatser, utbildningar och handledningar behovsbaserat och med kunden i fokus. Utbildningar och övriga kompetenshöjande insatser genomförs delvis webbaserat och i samarbete med andra projekt som TESSU2- och URAA!. Projektet utarbetar en handbok för mångkulturell handledning.

OSMO2 är fortsättning på projektet OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna (1.8.2016-28.2.2019).

Vad är Navigatorn?

Navigator-serviceformen introducerades år 2015 som en del av förverkligandet av ungdomsgarantin. Det finns för närvarande ca 70 Navigatorer runt om i landet (2019). De lokala och regionala lågtröskelservicepunkterna ska erbjuda unga under 30 år information, rådgivning och vägledning i sociala och utbildnings- och arbetsrelaterade frågor mångprofessionellt från en och samma lucka. Navigatorer har även unga med invandrarbakgrund bland sina kunder och denna kundgrupp har vuxit även på de orter där invandringen varit liten.
AcronymOSMO2
StatusFinished
Effective start/end date01/04/1901/12/21

Collaborative partners

  • Kohtaamo
  • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Diaconia University of Applied Sciences
  • JAMK University of Applied Sciences (lead)