Många små MÌRAKEL för hållbar språk- och kulturmedveten undervisning

Project Details

Description

Projektet genomförs som lärarfortbildning bestående av fem fristående delar.

Reppu selkään
Fokus på flerspråkighet och utvecklingen av mofiundervisningen. Reppu selkään tar avstamp i handboken Mofi-stigen som presenterar arbetssätt som kombinerar innehåll och språkinlärning samt mångsidig språkdidaktik.

Verktygsback för mångfald
Fokus på språkmedveten undervisning i alla ämnen. I fortbildningen bekantar lärarna sig med och pröva på den verktygsback, Listiac Toolkit, som utvecklats för lärares reflektioner kring en språksensitiv undervisning. Fortbildningen öppnar upp de europeiska perspektiven på en sensitiv språk- och kulturmedveten undervisning.

Kulturdidaktiskt chill
Utgående från de nationella spetsprojekten Dived (https://dived.fi/sv/) och IKI (https://www.ikihanke.fi/vad-ar-iki/) erbjuds deltagarna forskningsbaserad information, metoder och verksamhetsmodeller som kan användas för att bemöta och undervisa elever och studerande med olika bakgrund. Deltagarna får fördjupa sig i det material och de praktiska verktyg som tagits fram via forskning och som publicerats på nätet (t.ex. DivEds bildkort och IKI:s karta och kompass) och omsätta dem i sin egen praktik.

Demokratifostran som livsstil i skolan
Fortbildningen fokuserar på demokratifostran och ämnesövergripande undervisning och följande centrala ämnen behandlas: kritiskt tänkande, dialog och kommunikation, samarbete med samhället samt vad projekt- och forskningsresultaten säger om hur man lyckas får demokratifostran till en levande del av skolan.

Inblick i arbete med samtidskonst
Deltagarna i fortbildningen fördjupar sig i olika tolkningar av samtidskonst. Varje generation har rätt till sin egen konst på sitt eget språk och i fortbildningen får deltagarna göra just detta: använda sig av olika estetiska uttryck för att få en inblick i samtidskonstens olika former. Tolkningsarbetet görs via text, bild, poesi och dans med hjälp av erfarna forskare och inspiratörer.


Key findings

Deltagarna utvecklar sin kompetens i att parallellt hantera den åskådningsmässiga mångfalden i nuet och svara mot framtida förändringar i omvärlden genom att fördjupa sig i forskningskunskap om åskådningsämnen, demokratifostran och ämnesöverskridande verksamhetsmodeller.

Användningen av material och modeller från flera spetsprojekt inom forskning på området bidrar till ökad kunskap men även för att tillgodose hållbarhetsmålen. Med stöd i det arbete som görs inom projektet utvecklar de deltagandelärarna sin undervisning, många små mirakel leder till språk- och kulturmedveten undervisning.
Short titleMìrakel
StatusActive
Effective start/end date04/05/2230/06/24

Funding

  • Utbildningsstyrelsen

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 4 - Quality Education
  • SDG 10 - Reduced Inequalities