Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Project Details

Description

Listiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter med varierande språklig diversitet för att kunna utveckla evidensbaserade policyer. Projektets mål är att alla elever i Europa ska ha samma möjlighet att nå framgång i sina studier.

Trots att det finns mycket tidigare forskning på området och en mängd olika verktyg för enskilda lärare, är det fortfarande svårt att förändra enspråkigt fokuserade policyer och praktiker i skolorna. Därför vill man särskilt nå ut till lärare som inte undervisar i språk, och fokus ligger på både lärarutbildning och lärarfortbildning.

Under projektets gång utvecklar, testar och utvärderar forskare från olika europeiska universitet ett reflektionsverktyg som ska hjälpa blivande och nuvarande lärare och lärarutbildare att bli mer språkmedvetna i sin undervisning, sina tankar och attityder. Projektet samverkar med undervisningsministerierna i Finland, Portugal och Slovenien.
Short titleListiac
AcronymListiac
StatusFinished
Effective start/end date15/02/1914/02/22

Collaborative partners

 • Åbo Akademi University (lead)
 • UNIVERSITEIT GENT (Project partner)
 • VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS (Project partner)
 • MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA (Project partner)
 • UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (Project partner)
 • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (Project partner)
 • UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER3 (Project partner)
 • University of Ljubljana (Project partner)
 • MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE, ZNANOST IN SPORT (Project partner)
 • University of Jyväskylä (Project partner)
 • Utbildningsstyrelsen

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 4 - Quality Education
 • SDG 10 - Reduced Inequalities
 • SDG 16 - Peace, Justice and Strong Institutions