Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning

Project Details

Description

Projektets målsättning var att bidra till ökad kunskap inom området för gasteknologi genom att kartlägga och utveckla regionens gasrelaterade utbildningsverksamhet för att säkra kompetensförsörjningen i regionen.
Short titleGaskompetens
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1731/12/19