Kestävän lainsäädännön valmistelu - Ulkomaalaislaki

Project Details

Description

Sisäministeriön tilaamassa tutkimuksessa selvitetään, voidaanko lakien tulevia muutostarpeita ennakoida jo lakeja valmisteltaessa ja miten muutostarpeisiin voidaan varautua. Aihetta lähestytään tarkastelemalla ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia ja niiden syitä. Tutkimuksen toteuttaa Åbo Akademi yhteistyössä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan ja analysoidaan ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia. Toisessa vaiheessa arvioidaan, millä tavalla lainsäädännön valmistelussa voitaisiin ennakoida erilaisia tulevaisuuden haasteita, kuten teknologista kehitystä. Lisäksi tutkimuksessa annetaan ennakointiin liittyviä suosituksia.

A study commissioned by the Ministry of the Interior examines whether the future needs for legislative amendments can be anticipated in law drafting and how such needs could be prepared for. The study considers the amendments made to the Aliens Act and their causes. The research is carried out by Åbo Akademi University in cooperation with researchers from the University of Turku. At the first phase of the study, amendments to the Aliens Act are examined and analysed. The second phase assesses how various future challenges, such as technological advances, could be anticipated in legislative drafting. The study also gives recommendations for anticipation.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/2231/12/22

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 16 - Peace, Justice and Strong Institutions