Improving mental health, wellbeing, and resilience of healthcare workers in changing environments

Project Details

Description

Syftet med APOLLO2028 är att tillhandahålla personal, beslutsfattare och finansiärer inom vårdsektorn med forskningsbaserade innovativa lösningar för att förbättra mental hälsa, välbefinnande och förmågan att vara mer resilient på arbetsplatsen. Projektet strävar till att stötta resiliens på individuell, team- och organisationsnivå för att möta kommande utmaningar, både extrema händelser och dagliga påfrestningar.

Experience Lab leder ett arbetspaket som fokuserar på individuell resiliens. Vi utvecklar nya mått på resiliens baserade på dagliga mätningar av affektiv reaktivitet på arbetsrelaterade stressorer och utforskar organisationsfaktorer som förklarar varför människor skiljer sig i sin nivå av resiliens. Vi samarbetar också i samskapandet av ett scenarioanalysverktyg, där ledare inom hälso- och sjukvården kommer att utforska effekterna av ledningsbeslut i en simulerad organisation.
AcronymAPOLLO2028
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/27

Collaborative partners

 • Åbo Akademi University
 • University of Montpellier (lead)
 • Bocconi University
 • Kaunas Universiity of Technology
 • Karolinska institutet
 • Vilnius University
 • Trinity College Dublin
 • Eötvös Loránd University
 • Massachusetts General Hospital
 • University Hospital of Montpellier
 • Centre Hospitalier Universitaire De Nîmes

Funding

 • European Commission

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being
 • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth