I TID – TILLSAMMANS Rätt insatser i rätt tid för främjande och förebyggande av psykisk (o)hälsa bland barnfamiljer i Österbotten

Project Details

Description

Projektet I TID – TILLSAMMANS tar avstamp i regionala behov som tidigare identifierats bland skolpersonal samt föräldrar. Detta omfattar bl.a. ett behov att bredda och tidigarelägga fokus inom det det rusmedelsförebyggande arbetet till att omfatta insatser för främjande av psykisk hälsa, samt behov av att även fokusera på barn under skolåldern och familjekontexten i detta sammanhang.

Projektet syftar till att stöda det regionala hälsofrämjande arbetet – med särskilt fokus på psykisk hälsa – genom att tillsammans med verksamheter och personalgrupper utforma och utvärdera nya mångprofessionella arbetssätt och evidensbaserade tjänster riktade till barnfamiljer i Österbotten. Den yttersta målsättningen är att samskapa effektiva tidiga insatser och nya samarbetsmodeller mellan arbetsfält och samhällssektorer.

Projektet följer en validerad och anpassningsbar modell för projektcykeln och även specifika checklistor och delaktiviteter som beaktas i respektive projektfas. I linje med projektmålsättningarna och -aktiviteterna tillämpas olika metoder och material. Under hösten 2020-våren 2021 utförs bl.a. en systematisk kartläggning och analys av hälsofrämjande insatser riktade till familjer utförda i en nordisk kontext som tidigare evaluerats (översiktsstudie). En intervjustudie bland representanter för relevanta verksamheter i österbottniska kommuner genomförs också, med fokus på upplevda utvecklingsbehov och -möjligheter.

Projektet utgår från ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på att stärka hälsoresurser och skyddsfaktorer för hälsa samt skapande av stödjande miljöer och utveckling av tidiga insatser i kommunerna - med familjer som primär målgrupp. I projektet arbetar man med multinivåmetoder, där såväl familjemedlemmarnas behov och förutsättningar tas i beaktande, liksom strukturer kring service och tjänster i kommunerna.
Short titleI TID – TILLSAMMANS
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2031/07/23

Funding

  • Högskolestiftelsen i Österbotten: €60,000.00
  • Svenska kulturfonden: €30,000.00
  • Högskolestiftelsen i Österbotten: €50,000.00
  • Svensk-Österbottniska samfundet: €10,000.00
  • Högskolestiftelsen i Österbotten: €32,000.00