Hydrogen backbone – kunskapsinhämtning inom vätgasteknologi och systemutveckling

Project Details

Description

Projektet ökar forskningsaktiviteterna kring vätgas vid ET i Vasa genom att delta i nationella nätverk, utföra litteraturstudier samt befrämja samarbete med inhemska intressenter och nordiska universitet. I arbetet deltar magisterstuderande och doktorander.
StatusActive
Effective start/end date01/05/22 → …

Collaborative partners