Gas CoE: International Networking Initiative

Project Details

Description

Projektet är ett steg i ledet att stärka Vasaregionens kompetenskluster inom gasbranschen, genom förstärkt FoU-samverkan internationellt.

Målsättningen med projektet är att stimulera och utveckla högskolornas förmåga till internationalisering genom att nya forsknings- och utbildningsnätverk etableras. Syftet är att etablera internationella samarbeten med strategiskt intressanta forskningslaboratorium inom gasbranschen. Projektet är en åtgärd av många, med vilken regionens högskolor utvecklar gränsöverskridande utbildnings- och forskningssamarbeten, som tillför nya plattformar för en mera integrerad och systematisk samverkan internationellt. Projektet har betydelse för uppbyggnaden av kunskapsprojekt inom gasvetenskapens område även på lång sikt. Vid avslutat projekt finns strategiskt viktiga internationellt etablerade FoU-samarbeten inom gasteknologiutveckling och –vetenskap samt en ökad beredskap att utföra FoUI-verksamhet i ett samspel med sikte på innovation.
Short titleGas CoE: International Networking Initiative
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1831/03/19

Collaborative partners