Finska pressens självcensur från språkfreden till debatten om ”tvångssvenskan”

  • Väistö, Janne (Principal Investigator)

Project Details

Description

Forskningsprojektets mål är att undersöka hur den finska pressen förstod Paasikivi–Kekkonen-linjens tankar om det svenska språkets anknytning till Finlands västrelationer, hur pressen förhöll sig till språkfrågan och hur inställningen förändrades under åren 1944–91. Mer specifikt studeras hur frågan om tvångssvenskan uppstod i pressen och varför pressen övergav självcensuren. Utöver detta undersöks orsakerna till självcensur. Förstod pressen Paasikivi–Kekkonen-linjens tankar om det svenska språkets anknytning till landets västrelationer eller förekom det påtryckning från den politiska ledningen i Finland? Blandade sig de nordiska länderna i?Projektets kontaktperson: Janne Väistö (Historia)
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1731/12/20