Förstärkning av ny forskning. Delfinansiering av forskardoktor (fem år)

Project Details

Description

Delfinansiering av forskardoktor. Satsningen är en del av den femåriga förstärkningen av forskningsverksamhet vid ÅA/FNT: Laboratoriet för Energiteknik i Vasa. Forskardoktorn förväntas bygga upp ny vetenskaplig forskning, skaffa externa projektmedel samt handleda examensarbeten och doktorander.
StatusActive
Effective start/end date01/08/1831/12/24

Funding

  • Aktia stiftelsen: €125,000.00
  • Harry Schaumans stiftelse: €100,000.00