Experience Lab/Business

Project Details

Description

Genom konkreta test- och utvecklingstjänster och hands-on-utvecklingshjälp förkortar vi steget från idé via prototyp till lanseringsklar produkt, vilket ger flexibla företag en väg att snabbt testa sina produkter på målgruppen och nå ut på marknaden. I praktiken innebär kravet på snabbhet ofta att utvecklare inte tillräckligt väl tar reda på målgruppens verkliga behov och åsikter. Vårt mål är att kunna introducera ett genuint användarcentrerat tankesätt i digitala utvecklingsprocesser.
StatusFinished
Effective start/end date25/06/1731/10/19