Compassion and ethical sensitivity for alleviating the patients' suffering in care / Medlidande, medkänsla och etisk känslighet för att lindra patientens lidande i vården

Project Details

Description

Compassion and ethical sensitivity in care - for alleviating suffering in care
StatusActive
Effective start/end date01/01/18 → …

Keywords

  • Compassion
  • ethical sensitivity
  • caring
  • care