Bothnia Tutors 2.0

Project Details

Description

Projektet Bothnia Tutors 2.0 arbetar för att utveckla tutorlärarverksamheten i Österbotten från Kristinestad till Vörå. Detta görs genom regionalt koordineringsarbete i samarbete med kommunerna. Projektet leds av Vasa Övningsskola och har synergier med ett flertal andra lokala och nationella utvecklingsprojekt.

I projektet ingår tre huvudmål:

1. Koordinering och utveckling av tutorlärarverksamheten med fokus på jämlikhet.

2. Specifika satsningar på befästande av goda modeller kring elevagentverksamhet, making och annan ämnesöverskridande verksamhet samt verksamhetskulturen.

3. Stöd och fortbildning för en gynnsam skolutveckling över hela regionen där tutorlärarna fungerar som katalyter.

Projektet resulterar i ett utvecklat regionalt nätverk för tutorlärare och skolutveckling samt en transparent delning av goda modeller.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/05/22

Collaborative partners