BaltReg: Multi-level Regulation of the Baltic Sea

  Project Details

  Description

  BaltReg-projektet analyserar samverkan och relationen mellan de olika nivåerna av reglering som verkar parallelt i Östersjöregionen.Det är ett samprojekt mellan juridik och statsvetenskap, som strävar till att öka förståelsen för hur flernivåregleringen fungerar i regionen, både på ett allmänt plan och i vissa specificka tematiska områden. Projektets vidare syfte är att förbättra utnyttjandet av lagstiftning och andra styrningsåtgärder i de mycket unika förhållanden som råder i denna region.Projektet består av tre delar:Del I utgörs av en 'horisontell' analys av regelverket som styr Östersjöregionen och inkluderar en utvärdering av de centrala institutioner som verkar i området samt de största luckorna och överlappningarna.Del II består av detaljerade 'vertikala' analyser av hur flernivåregleringen fungerar i enskilda utvalda tematiska områden.Del III sammanfattar de tidigare delarna och identifierar trender samt kommer med mer generella slutledningar och rekommendationer.
  Short titleBaltReg
  AcronymBaltReg
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/1531/08/18

  Collaborative partners

  • Åbo Akademi University (lead)
  • University of Greifswald
  • University of Potsdam
  • University of Hull
  • University of Lapland
  • University of Turku
  • University of Gothenburg
  • Södertörn University
  • Baltic Marine Environment Protection Commission