Art criticism and the national in Finland and Sweden

  Project Details

  Description

  The self-conscious Swedish-speaking minority in Finland has its own network of news media, dating back to the first half of the 19th Century, and promoting and strengthening regional art and culture has always been an important goal in the Finland-Swedish press. Naturally, Finland-Swedish artists and intellectuals have traditionally derived much of their cultural and ideological preferences from Sweden. At the same time, a comparison between art criticism written in Swedish in both Sweden and Finland may reveal some interesting differences. The recent history of these countries exemplifies quite different scopes and goals as regards the development of what we might call “national projects”. What is the role assigned to art and art criticism in these national projects? The expected result of the proposed project is to offer an empirically grounded answer to this question.

  Key findings

  For preliminary findings: see outputs. From report in Swedish, 2012: Under de senaste tre åren har jag i stort sett dagligen arbetat med projektet, dock utan att kunna göra det under längre sammanhängande perioder än en vecka i taget. Undervisning och andra åtaganden har ständigt kommit emellan. Formellt söktes bidraget av vår arbetsgrupp ”Studiet av konstkritikens historia i Sverige och Finland” att utnyttjas individuellt av mig för utformandet av en förstudie under år 2010-11. Arbetsgruppen har sedermera fått det mer definitiva namnet NAC (Nordic Art Criticism) och docent Patrik Lundell vid avdelningen för journalistik och medier vid Lunds universitet har knutits till gruppen som sakkunnig. Gruppen har inte erhållit någon ytterligare finansiering efter bidraget från Kulturfonden. Arbetet har därför hittills inskränkt sig till min materialinsamling under de gångna åren.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/07/0831/12/12

  Collaborative partners

  • Åbo Akademi University
  • Svenska kulturfonden: Samhällsvetenskapliga sektionen (lead)
  • Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen
  • Lund University