Arbetslivsdoktor (deltid)

Project Details

Description

Deltidsanställning av en arbetslivsdoktor/docent vid ÅA i Vasa. Det tvååriga projektets målsättning är att tillsammans initiera och utveckla nya arbetslivsdoktorand- och handledningskoncept, specialutbildning samt befrämja forskning där ÅA och näringslivet samarbetar. Fokusområden är teknik, informationsteknologi och naturvetenskaper (TIN).
StatusFinished
Effective start/end date01/11/2131/05/24

Collaborative partners