Approaches to Multilingualism in School

Project Details

Description

Nettverket Approaches to Multilingualism in School (AtoMS) tar utgangspunkt i våre tre lands mangespråklighet (multilingualism, jf. Nordisk Ministerråd, 2006) og har som hovedmål å utveksle erfaringer og 'good practice' i sammenheng med å bruke elevenes språklige repertoir som en ressurs
i opplæringen. Derfor står også lærerutdanningen for og gjennom flerspråklighet (Council of Europe, 2001) i våre land i fokus. AtoMS har en treårig plan for nettverksbygging mellom Universitetet i Grønland, Åbo Akademi Universitet i Finland og Universitetet i Sørøst-Norge. Aktivitetene vil omfatte webinarer, nettverksmøter og mobilitet. Spredning fra nettverket vil være et sentralt element i samarbeidet.
Målsetninger
Vi vil samarbeide om følgende problemstillinger:
1. Hva sier læreplanene i de forskjellige land om flerspråklighet?
2. 'Teachers' beliefs' om språklæring og flerspråklighet i opplæringen (i fag). Hva er lærernes kompetanse, oppfatninger og praksis?
3. Utveksle kunnskap om bruk av elevenes flerspråklighet i hverdagspraksiser på tvers av fag 4. Hvordan belyses flerspråklighet i utdanningsprogrammene for fremtidige lærere i våre land?
Deklarasjonen om nordisk språkpolitikk (Nordisk ministerråd, 2006) beskriver Norden som en
region preget av parallellspråklighet, mangespråklighet og flerspråklighet. I lærerutdanningen og grunnopplæringen er det behov for systematisk utveksling av erfaringer og 'best practice' i våre
land, med varierte språklige situasjoner/kontekster. Det omfatter nordiske språk, andre språk som undervises i skolen, og språk som elevene har med seg hjemmefra. Nettverket vil samarbeide for å øke profesjonsfaglig kompetanse i lærerutdanningen på tvers av fag.
Vi vil årlig vurdere utvidelse av nettverkets aktiviteter, eksempelvis involvering av praksisskoler og innføring av studentmobilitet.
AcronymAtoMS
StatusFinished
Effective start/end date15/05/2101/10/22

Collaborative partners