AI-litteracitet i årskurs 1-6

Project Details

Description

Målet med projektet AILIT är att utforska den AI-litteracitet eleverna inom den grundläggande utbildningen har, alltså färdigheten att använda artificiell intelligens och förmågan att förstå hur tjänsterna är konstruerade. Utgående från resultaten ska projektteamet skapa konkreta undervisningsmodeller för att introducera och inkludera AI-litteracitet i årskurserna 1–6.

Key findings

Konkreta undervisningsmodeller för att introducera och inkludera AI-litteracitet i årskurserna 1–6.
Short titleAILIT
StatusActive
Effective start/end date01/05/2331/12/24

Collaborative partners

Funding

  • Svenska kulturfonden