Övningsdaghem - utveckla övningsdaghemsverksamhet inom småbarnspedagogiken

Project Details

Description

Målet är att stärka småbarnspedagogisk verksamhet i Svenskfinland och stärka finlandssvenskan som minoritetsspråk. Åbo Akademi vill införa en trestegsmodell för övningsdaghemsverksamhet för att säkerställa praktikperiodernas kvalitet vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Åbo Akademi utbildar lärare inom småbarnspedagogik och Yrkeshögskolan Novia utbildar socionomer inom småbarnspedagogik och här finns synergier att dra mellan utbildningarna. Målet för Vasa Övningsskola är att skapa en sammanhållen lärstig som är utan skarpa övergånger mellan stadierna. Detta möjliggörs av att Vasa Övningsskola som enda övningsskola i landar har förskola.Projektet bygger på en bred processmodell kring övningsdaghem inom utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik. Modellen är tredelad och består av att 1) utveckla ett övningsdaghem som är kopplat till Övningsskolans verksamhet och till småbarnspedagogikutbildningarna vid ÅA, att 2) etablera ett daghemsnätverk för de daghem som tar emot studerande från ÅA och Yrkeshögskolan Novia samt att 3) ta fram en handledarutbildning för personal inom småbarnspedagogik som tar emot studeraned från ÅA och Novia. En erfarenhet projektet kommer ta del av är den femåriga, nationella försöksverksamheten med övningsförskolor i Sverige.
Short titleÖvningsdaghem
StatusFinished
Effective start/end date01/07/1930/06/21

Collaborative partners