Österbottens språkstig - kielipolku

Project Details

Description

Österbottens språkstig är ett projekt som bland annat stöder de tre kommunerna i Österbotten (Pedersöre, Nykarleby och Vörå) som erhållit statens specialunderstöd för att tidigarelägga språkundervisningen i finska. Österbottens språkstig har som uppgift att stöda projektkommunerna i deras respektive projekt, samt föra samman dem för att de ska få utveckla, dela och sprida goda pedagogiska modeller, lösningar och resultat.

Centret för livslångt lärande (CLL) har en koordinerande roll i projektet. CLL koordinerar också den plattform som byggs upp inom projektet. Under läsåret genomför Pedersöre, Nykarleby och Vörå  kommunvisa projekt. Som slutprodukt strävar vi efter att skapa en gemensam österbottnisk språkstig, som skall stöda tidig språkundervisning.

Österbottens språkstig förverkligas i fyra steg:

Planering och uppstart
Fortbildningsdel 1 – lokala fortbildningar
Fortbildningsdel 2 – seminarium
Avslutning och utvärdering
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1731/12/18