Traditionsvetenskapliga nämndens vid Svenska litteratursällskapet i Finland pro gradu-pris

  • Backa, Andreas (Recipient)

Prize: Award or honor granted for a specific work

Granting OrganisationsSociety of Swedish Literature in Finland