Tjänsteutmärkelsetecken för 30 års tjänstgöring

Prize: Honorary award

Description

Åbo Akademis tjänsteutmärkelsetecken i silver såsom erkänsla för 30 års tjänstgöring vid Akademien