Svenska Litteratursällskapets litterära pris, ur Spåres fond

Prize: Award or honor granted for a specific work

Description

För doktorsavhandlingen "Berättelser om barnafödande. form, innehåll och betydelse i kvinnors muntliga skildring av födsel". Åbo Akademi
Granting OrganisationsSvenska Litteratursällskapet