Svenska folkskolans vänner Folkbildningsmedalj 2500 €

Prize: Award or honor granted for academic or artistic career

Description

Ulf Långbacka, kördirigent, kompositör, Åbo. Dirigenten och musikvetaren Ulf Långbackas
långvariga arbete för Florakören och Brahe Djäknar, med den klingande studentsången i
Vårdbergsparken under hans ledning, har redan i sig skrivit ett viktigt kapitel i den finländska
musikhistorien. Med kompositioner som operan Henrik och Häxhammaren, Mässa i Mångfaldens
tid samt ett stort antal körverk som framförts både i Finland och utomlands har Ulf Långbacka även
etablerat sig som en kompositör av rang