Stora stipendiet, Waldemar von Frenckells stiftelse

Prize: Award or honor granted for academic or artistic career

Description

"Med ett pris av detta slag ges bättre möjlighet för en ung forskare som på ett självständigt sätt skapat sig ett omfattande internationellt nätverk att etablera sig i Finland."
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsWaldemar von Frenckell’s Foundation