Stiftelsen för Åbo Akademis Per Brahe-pris

Prize

Description

Stiftelsen för Åbo Akademi utdelar årligen ett Per Brahe-pris åt en lovande forskare vid Åbo Akademi, vars fortsatta nära anknytning till akademin har ansetts särskilt värdefull.