Riddartecknet av Finlands vita Ros

Prize: Honorary award