Pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond

Prize

Description

Ett pris om 10.000 euro för avhandlingen Skolmatematisk praktik i förändring - en fallstudie.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsSociety of Swedish Literature in Finland