Per Brahe-priset år 2016

Prize

Description

Stiftelsen för Åbo Akademis styrelse delar varje år ut ett vetenskapspris till ”en yngre lovande forskare vid Åbo Akademi vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd”. Priset bär namnet Per Brahe-priset efter Åbo Akademis grundare.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsÅbo Akademi University Foundation