Per Brahe-priset

    Prize: Honorary award

    Description

    Stiftelsen för Åbo Akademi har sedan 1987 utdelat ett Per Brahe-pris åt en lovande forskare vid Åbo Akademi, vars fortsatta nära anknytning till akademin har ansetts särskilt värdefull. Priset har hittills delats ut åt 39 personer. Mottagaren utses av stiftelsens styrelse och priset överräcks vid delegationens ordinarie höstmöte i december.
    Degree of recognitionNational
    Granting OrganisationsÅbo Akademi Foundation sr