Member of the Swedish Academy for Engineering Sciences in Finland

Prize: Honorary award

Description

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) vill bredda teknologiskt kunnande till att gynna näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsSwedish Academy for Engineering Sciences in Finland

    Fingerprint