Koverhar in memoriam. Rummets betydelse i nostalgin efter nedläggningen av stålverket i Hangö

  • Holm, Christoffer (Recipient)

Prize

Granting OrganisationsArbetarrörelsens arkiv och bibliotek