Koverhar in memoriam. Rummets betydelse i nostalgin efter nedläggningen av stålverket i Hangö

Prize

Granting OrganisationsArbetarrörelsens arkiv och bibliotek