Ann-Mari Finniläs pris 2015

Prize

Description

Högskolestiftelsen i Österbotten utdelar forskningspris årligen ur Ann-Mari Finniläs fond. Finniläs pris kan ges åt en eller flera personer för framgångsrik verksamhet inom forskning, för undervisning eller för utveckling av Åbo Akademis verksamhet i Vasa. Enl motiveringen fick Forsman priset för att hennes vetenskapliga karriär karaktäriseras av snabbhet och effektivitet inom nätverk och projekt. Enligt prismotiveringen har hon etablerat sig som forskare av internationell rang.