Årets ÖPU-lärare

Prize: Honorary award

Description

Priset utdelas årligen av Öppna Universitetet vid Åbo Akademi /Centret för livslångt lärande.