Åbo Akademis Studentkår: Ros

Prize: Other distinction

Description

Åbo Akademis Studentkår delar varje år ut rosor till några i Åbo Akademis personal som studenterna speciellt vill uppmärksamma pga. gott arbete.