Åbo Akademis mobilitetsstipendium

Prize: Other distinction

Description

Forskningsstipendium för vistelse vid utländskt universitet. School of
Languages, Literature and Film, Queen Mary London University, 2 månader, december 2018 - januari 2019