Tora Wall
20152021

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research interests

Mina  professionella intresseområden omfattar bland annat sagor, sägner och folklig föreställningsvärld, både i nutid och dåtid. 

Biography

Jag är för tillfället tjänstledig från mitt arbete som folklorist på Nordiska museet i Stockholm, där jag ansvarar för museets Folkminnessamling, för att doktorera i nordisk folkloristik. Min avhandling har arbetsnamnet "Trolska skogen: narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismens ramar". I den studerar jag hur folklore om väsen brukas på besöksmålet Trolska skogen i Hälsingland och vilka föreställningar om naturen, det förflutna och samhället som speglas i detta.

Teaching

Jag har hållit i kurserna "Folktroföreställningar" (2016) och "Ritual och materialitet" (2018).