If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research interests

Mina  professionella intresseområden omfattar bland annat sagor, sägner och folklig föreställningsvärld, både i nutid och dåtid. 

Biography

Jag är för tillfället tjänstledig från mitt arbete som folklorist på Nordiska museet i Stockholm, där jag ansvarar för museets Folkminnessamling, för att doktorera i nordisk folkloristik. Min avhandling har arbetsnamnet "Trolska skogen: narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismens ramar". I den studerar jag hur folklore om väsen brukas på besöksmålet Trolska skogen i Hälsingland och vilka föreställningar om naturen, det förflutna och samhället som speglas i detta.

Teaching

Jag har hållit i kurserna "Folktroföreställningar" (2016) och "Ritual och materialitet" (2018).