Åbo Akademi University

 • Postal address

  Turku

  Finland

Find us here
Filter
Foreword/postscript

Search results

 • 2021

  Esipuhe - Förord - Preface

  Heikkola, L. M., Paulsen, G., Wojciechowicz, K. & Rosenberg, J., 5 Dec 2021, Språkets funktion: Juhlakirja Urpo Nikanteen 60-vuotispäivän kunniaksi - Festskrift till Urpo Nikanne på 60-årsdagen - Festschrift for Urpo Nikanne in honor of his 60th birthday. Heikkola, L. M., Paulsen, G., Wojciechowicz, K. & Rosenberg, J. (eds.). Åbo Akademi University Press, p. 9-16

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

  Open Access
 • Vad kommunalt ungdomsarbete i skolor handlar om – en översikt

  Siegfrids, A. & Nyman-Kurkiala, P., 1 Sep 2021, (In preparation) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamk Kehittää -sarjan julkaisu K21 - Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Kantonen, H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski, T. (eds.). S:t Michel, p. 1-3 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

 • 2020

  Förord

  Westerlund, K., 2020, Åländska kvinnor i färjerederiernas tjänst: Om kvinnorna i serviceverksamheten ombord 1959–1985 . Karlsson, A. (ed.). Åbo: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, p. 6-7 2 p. (Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi; no. 36)(Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse; no. XX).

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

 • Towards the Future Through a Democratic and Non-affirmative Bildung Discourse

  Uljens, M., 3 Nov 2020, Re-centering the Critical Potential of Nordic School Leadership Research: Fundamental, but often forgotten perspectives. Lejf, M., Elisabet, N. & Jan Merok, P. (eds.). Cham: Springer, p. v-vi 2 p. (Educational Governance Research; vol. 14).

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientificpeer-review

 • 2018

  The Ethnic and Religious Future of Europe

  Illman, R., Martikainen, T. & Nynäs, P., 2018, The Etnic and Religious Future of Europe. Illman, R., Dahla, B., Martikainen, T. & Nynäs, P. (eds.). Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, p. 7–9 (Scripta Instituti Donneriani Aboensis; vol. 28).

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

  Open Access
  File
 • 2015

  Redaktionens företal

  Westerlund, K., Leino, P. & Röberg, S., 2015, Airisto Segelsällskap i Åbo 1865–2015 . Leino, P., Röberg, S. & Westerlund, K. (eds.). Helsingfors: Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. / Litorale, p. 6-7

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

 • 2012

  Förord

  Westerlund, K. & Huldén, N., 2012, Maritimhistorisk konferens. Bottnisk kontakt XVI: Huvudtema: Kontakter och/eller konflikter. Huldén, N. & Westerlund, K. (eds.). Korpo Kulturgille r.f., p. 5

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

 • 2008

  Introduction

  Gustafsson, Y., Kronqvist, C. & McEachrane, M., 27 Nov 2008, Emotions and Understanding: Wittgensteinian Perspectives. Gustafsson, Y., Kronqvist, C. & McEachrane, M. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 1-11 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientificpeer-review

 • Rheology of settling suspensions

  Gustafsson, J., Toivakka, M., Karhu, J. & Koskinen, K. K., 2008, Rheological materials in process industry / ReoMaT Final Report. kataja, M. (ed.). 2428 ed. p. 21-33 13 p. (VTT Tiedotteita - Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus; no. 2428).

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

 • Rheology of the particulate model suspensions

  Kemppinen, T. & Toivakka, M., 2008, Rheological materials in process industry / ReoMaT Final Report. kataja, M. (ed.). 2428 ed. p. 10-20 11 p. (VTT Tiedotteita - Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus; no. 2428).

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

 • 2007

  I strömmen

  Westerlund, K., 2007, Korpoström. Westerlund, K. (ed.). Korpo Kulturgille r.f., p. 1

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

 • 2005

  Bottnisk kontakt XII

  Westerlund, K., 2005, Maritimhistorisk konferens. Bottnisk kontakt XII: Huvudtema: Människan och havet. Skärgårdskultur, miljö, allmogeseglation och andra näringar. Westerlund, K. (ed.). Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, p. 7-8 (Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi; vol. 27).

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific

 • 2004

  Maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo

  Westerlund, K., 2004, Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo: Sjöhistoriskt forskarseminarium i Åbo 24 oktober 2003. Westerlund, K. (ed.). Åbo: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, p. 7-9 (Meddelanden från Jungfrusundsprojektet; vol. 8).

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedingForeword/postscriptScientific