GERDA- Gerontologisk regional databas

Dataset

Description

GERDA är ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki Yrkeshögskola och Högskolan på Åland. Vi har tillsammans samlat in data om olika aspekter av äldres hälsa och livsvillkor i flera omgångar vilket hittills bland annat har resulterat i 28 doktorsavhandlingar och över 100 vetenskapliga artiklar. Vårt mål är att främja ett gott åldrande genom kunskapsutbyte, samverkan, forskning och spridning av forskningsresultat.
Date made available30 Nov 2021
Publisherhttps://etsin.fairdata.fi/

Cite this