Närläsare vid slutseminarium (doktorsavhandling): ”Failed Expectations −Transnational Access to Reparations for Victims of International Crimes”

    Activity: Evaluation, assessment or examinationExamination

    Period11 Jun 2015
    ExamineeFanny Holm
    Examination held at
    • Umeå University