Effekten av explicit undervisning på inlärning av explicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska som andraspråk hos finska universitetsstuderande

Activity: Evaluation, assessment or examinationExamination

Period2019 → …
ExamineeAnne-Maj Åberg
Examination held at
  • University of Turku