Cultural memory as a part of the process of the intangible environmental heritage and the circulation of knowledge ("Kulttuurinen muisti osana aineettoman ympäristöperinnön prosessia ja tiedon kierrättämistä")

    Activity: Talk or presentationOral presentation

    Period18 Mar 2019
    Held atThe interdisciplinary day of cultural memory ("Tieteidenvälinen tutkimuspäivä kulttuurisesta muistista")