Creating and shaping the thesis

Hansen, S. (Speaker), Aspfors, J. (Speaker)

Activity: Talk or presentationInvited talk

Period17 Oct 2020
Held atFakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Norway
Degree of RecognitionInternational