Assessment of students with mathematical learning difficulties

Korhonen, J. (Speaker)

Activity: Talk or presentationOral presentation

Period3 Sep 20204 Sep 2020
Held atMatematiksvårigheter: Förebyggande och stödjande insatser för alla elevers matematiska utveckling